Akreditované školící zařízení MZČR

Tel: 491 459 402, 605 485 050
Email: ordinace@belobradek.cz
Tísňová linka: 155, 112
Pohotovost: 841 155 155, 491 601 241

Aktuality

 • OMEZENÍ PROVOZU ORDINACE
  MUDr. Bělobrádek neordinuje v pátek 15. prosince 2023. V ordinaci bude přítomná sestra, která zajistí ošetření pacientů s akutními obtížemi.
 • KONEC ROKU 2023 NA ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU
  Jako každý roku, bude i letos na konci roku na zdravotním středisku v provozu pouze 1 ordinace, která bude poskytovat akutní péči také pro pacienty ostatních lékařů. Letos platí zástup i pro pacienty MUDr. Vokůrky. Podrobný rozpis naleznete zde.
  Upozorňujeme pacienty, že zástup platí pouze pro akutní obtíže. Zastupující lékař nebude předepisovat trvale užívané léky ani řešit dlouhodobé potíže či administrativu (různé žádosti, vyšetření pro řidičské průkazy, výpisy z dokumentace apod.). U chybějících léků bude provedena kontrola lékového záznamu a případně předepsáno 1 nejmenší balení chybějícího léku. Tyto záležitosti tedy nenechávejte na poslední chvíli a řešte je s dostatečným předstihem!
  Naše ordinace neordinuje:
  středa 20.12., čtvrtek 21.12., středa 27.12., čtvrtek 28.12.
 • OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE
  Do konce roku 2023 ještě probíhá, vakcíny máme k dispozici.
 • OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19
  Organizujeme společně v rámci zdravotního střediska, podrobnosti zájemcům sdělíme, očkování je tedy nadále možné v Červeném Kostelci a bude probíhat celou zimní sezónu.
 • PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ OD ZÁŘÍ 2023
  Od 1. 9. 2023 zahajuje předatestační přípravu v naší ordinaci MUDr. Karolína Reľovská. V nejbližších měsících se bude seznamovat s chodem ordinace a podílet se zejména na preventivních prohlídkách. Po zbytek roku 2023 se tedy na péči o pacienty budou podílet MUDr. Bělobrádek, MUDr. Hájek a MUDr. Reľovská.

Ordinační hodiny

Odběry, injekce Akutní Kontroly Objednaní
Pondělí 8:00 - 9:00 9:00 - 11:00 11:00 - 13:00 13:30 - 15:30
Úterý 8:00 - 9:00 9:00 - 11:00 11:00 - 13:00 13:30 - 15:30
Středa 12:00 - 13:00 13:00 - 17:00   17:00 - 18:00
Čtvrtek 8:00 - 9:00 9:00 - 11:00 11:00 - 13:00 13:30 - 15:30
Pátek 8:00 - 9:00 9:00 - 11:00 11:00 - 13:00 13:30 - 14:00

Ordinace

Základní údaje

Místo: zdravotní středisko Červený Kostelec, přízemí vpravo
Adresa: Manželů Burdychových 325, 549 41 Červený Kostelec
Telefon: +420 491 459 402, +420 605 485 050
Email: ordinace@belobradek.cz
IČO: 70 97 22 73
IČZ: 64 353 000
Mapa: Ordinace MUDr. Jana Bělobrádka, Manželů Burdychových 325, Červený Kostelec

Smluvní zdravotní pojišťovny

111: Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)
201: Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP)
207: Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)
211: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZPMV)
205: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (CPZP)

klienti nesmluvních zdravotních pojišťoven budou ošetřeni v souladu s platnou legislativou ČR a EU

Registrace a oprávnění

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

OÚ Náchod č. j. 329/2002/Zdrav. ze dne 5. 6. 2002

KÚ KHK č.j. 18868/SV/2007 ze dne 26. 11. 2007

KÚ KHK č.j. 16834/ZD/2014 ze dne 31. 10. 2014

KÚ KHK č.j. KUKHK-3398/ZD/2018/5 ze dne 7. 2. 2018

Česká lékařská komora

Evidenční číslo: 1144654174 (Odkaz)

Další ambulance

Lékaři působící v prostorách naší ordinace

EDUMED, s.r.o., interní ambulance, www.edu-med.cz

KOŽNÍ, s.r.o, kožní ambulance, www.koznisro.cz/

Pro pacienty

Potřebuji ošetřit

Akutně

Nová onemocnění nebo zhoršení stavu u chronických onemocnění ošetřujeme na začátku ordinační doby. Stav může vyžadovat odeslání k dalším vyšetřením, včasný příchod k primárnímu ošetření zvětšuje prostor k řešení situace a minimalizuje další čekání.

Neakutně

Na kontroly a pro léky přicházejte až ve druhé polovině ordinační doby, kdy je menší riziko potkat se v čekárně s někým akutně nemocným. Umožňujeme telefonické objednávání, objednaní pacienti jsou od 11.00 hod. ošetřováni přednostně.

Odpolední ordinace

Především zaměstnaným a studentům nabízíme využití odpolední ordinace ve středu, automaticky máte přednost! Žádáme důchodce, aby ve středu neblokovali v neakutních případech provoz a přicházeli pouze tehdy, pokud je přivezou zaměstnaní rodinní příslušníci!

Odběry

Odběry provádíme denně kromě středy od 8.00 do 9.00 hod. (v 9.00 hod. svoz materiálu do laboratoře!) na žádanky naší ordinace i odborných lékařů. Doporučujeme se k odběru předem objednat, předejdete tím frontě v situaci, kdy v jeden den přijde několik neobjednaných pacientů (technicky trvá odběr krve minimálně 5 minut).

Telefonické konzultace a objednávání léků

S ohledem na trvale přetíženou telefonní linku doporučujeme pacientům, aby konzultace směřovali do druhé poloviny běžné ordinační doby (mezi 11 a 13 hodinu). Personál na vás bude mít více času. Maximum konzultací a objednávání léků realizujte prostřednictvím e-mailu, e-recepty je možné z centrálního registru rozesílat na vámi uvedené telefonní číslo nebo e-mail. Nenechávejte proto předepisování léků na poslední chvíli. Když vše naplánujete s dostatečným předstihem, nebudete muset do naší ordinace pouze kvůli receptu chodit ani telefonovat!

SMS, zmeškané hovory, distribuce receptů

Z důvodu přetížení personálu nepovažujeme SMS za plnohodnotnou formu komunikace. Na SMS objednávání léků nebo omlouvání se z kontrol nebereme zřetel. Na SMS neodpovídáme. Na zmeškané hovor nevoláme zpět. Vystavené recepty neposíláme poštou, nedonášíme do lékárny, pečovatelského domu ani pacientům domů.

Prevence

Prohlídku u praktického lékaře hradí zdravotní pojišťovny každému pojištěnci 1x za 24 měsíců. Rozsah prohlídky je závislý na věku pojištěnce a je dán zvláštním předpisem. Součástí preventivní prohlídky však není vydávání různých potvrzení – ty jsou hrazeny pacienty hotově.

Administrativa

Administrativní úkony (pojistky, výpisy z dokumentace apod.) jsou prováděny průběžně. Patřičný formulář je třeba doručit do ordinace s vyplněnými základními údaji (minimálně jméno a rodné číslo pacienta), při předání je sdělen přibližný termín vyplnění.

Vyžádaná vyšetření

Vyšetření pro nezdravotnické účely (řidičský průkaz, zbrojní průkaz, studium, rekondiční pobyty, cesty do zahraničí apod.) jsou prováděna výhradně po objednání v odpoledních hodinách (po skončení běžné ordinace). Tato vyšetření si hradí pacienti – viz Ceník.

Návštěvy

Návštěvy u pacientů, jejichž zdravotní stav neumožňuje ošetření v ordinaci, probíhají průběžně v celém rozsahu ordinační doby. Akutní obtíže řešíme v součinnosti se ZZS KHK (ohrožení života). Návštěvu lze domluvit telefonicky nebo osobně přímo v ordinaci.

Ordinační hodiny

Ordinační hodiny ke stažení

Ceník výkonů hrazených hotově

Ceník ke stažení ke stažení

Důležité kontakty

Práva pacientů a GDPR

Práva pacientů a GDPR ke stažení

Pro podniky

Dle platné legislativy má každý zaměstnavatel povinnost uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb. Legislativní rámec pracovnělékařských služeb stanovuje zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákon č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a vyhláška č. 79/2013 Sb. o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče.

Cílem pracovnělékařských služeb je prevence poškození zdraví pracovníků vlivem pracovní činnosti a pracovního prostředí, hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci (prohlídky vstupní, periodické, mimořádné a výstupní). Pracovnělékařské služby dále zahrnují poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích.

Naše ordinace pracuje v jednotném konceptu se společností Medual, s.r.o., která se věnuje pracovnělékařským službám v ordinacích v Náchodě a Hronově. Celkem všechny 3 ordinace aktuálně poskytují pracovnělékařské služby více než 70 subjektům v Náchodě, Hronově, Červeném Kostelci, České Skalici a blízkých menších obcích. V personálním obsazení 4-5 lékařů a 3 sester provádějí více než 1800 prohlídek zaměstnanců ročně. Nejedná se pouze o velké průmyslové podniky, ale i o střední a malé firmy, živnostníky, školy a instituce. Vždy se přitom snaží o maximálně individualizovaný přístup s ohledem na legislativní rámec odvětví, v němž tyto subjekty působí.

Pracovnělékařské služby považujeme za činnost, která je organizačně a administrativně náročná. Firmám i živnostníkům vytváří nezanedbatelné náklady na práci. Zároveň dochází k průběžným legislativním změnám, proto se všem snažíme vyjít vstříc a v rámci smluvního vztahu poskytovat i poradenství. Za tuto činnost naši partneři neplatí žádný paušál, účtujeme pouze reálně provedené výkony dle ceníku. Naším cílem je plnění legislativních požadavků s co nejmenší administrativní zátěží pro všechny zúčastněné.

Pokud máte zájem o naše služby, kontaktujte nás: marketa.maixnerova@medual.cz

Ke každé prohlídce pracovnělékařské péče je nutné zaměstnance objednat a vybavit těmito náležitostmi:

1. Žádost o prevedení zdravotní prohlídky v rámci PLS

 • žádost je třeba vyhotovit ve 3 originálech (zaměstnavatel, zaměstnanec, poskytovatel PLS)
 • žádost musí být zaměstnavatelem vyplněna (identifikační údaje o zaměstnavateli a zaměstnanci, popis vykonávané pracovní činnosti, druh práce, kategorie práce, rizika)
 • bez podpisu a razítka zaměstnavatele není žádost platná a nemůže být vystaven posudek

Formulář ke stažení

2. Výpis ze zdravotní dokumentace (od registrujícího zdravotního lékaře)

 • platí pro vstupní a každou periodickou, mimořádnou a následnou prohlídku, výpis nesmí být starší než 3 měsíce
 • pokud nemá zaměstnanec registrujícího praktického lékaře, vyplní čestné prohlášení o svém zdravotním stavu

3. Moč

 • v čisté uzavřené lahvičce, cca 10 ml

O nás

Historie

Samostatná ordinace MUDr. Jana Bělobrádka v Červeném Kostelci je provozována od 1. 7. 2002. Vznikla převzetím majoritní části klientely MUDr. Heleny Přibylové, společně s prostorami na zdravotním středisku, které využívá dosud.

Od počátku se profiluje jako nízkoprahové, otevřené pracoviště, implementující změny v legislativě i úhradové politice zdravotních pojišťoven. Prakticky nepřetržitě přijímá do péče nové pacienty, poskytuje široké spektrum zdravotnických služeb. S tím souvisí zvyšování počtu personálu i rozšiřování přístrojového vybavení.

V roce 2009 se ordinace s úspěchem zúčastnila pilotního fáze projektu „Hodnocení kvality ordinací praktických lékařů včetně bezpečí pacientů“, garantovanou Společností všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Od roku 2018 intenzivně spolupracuje se společností Medual, provozující ordinace v Hronově a Náchodě. Cílem je vytvoření funkčního modelu sdružených praxí, s možností sdílení provozních postupů i personálu. Tento trend v rozvoji oboru všeobecné praktické lékařství v sobě zahrnuje také změny v prostupnosti ordinace, s důrazem na objednávání pacientů a nové komunikační technologie. Hlavním cílem do budoucna je snížení zbytných fyzických návštěv pacientů v ordinaci i telefonických konzultací. Tyto tradiční formy kontaktu lze nahradit pokročilými nástroji pro zvaní pacientů, elektronickými formami komunikace a postupným zaváděním e-health a telemedicíny.

Rozsah poskytované péče

Ordinace poskytuje široké spektrum léčebné a preventivní péče. Léčíme akutní stavy i pacienty s chronickými onemocněními, dispenzarizujeme pacienty s vybranými diagnózami, provádíme odběry a řadu přístrojových vyšetření. Zvyšujeme podíl preventivní péče, očkování, provádíme předoperační vyšetření. Poskytujeme pracovnělékařské služby. Posudková činnost zahrnuje úkony na žádost pacientů, MPSV i zaměstnavatele. Provádíme návštěvy v domácím prostředí pacientů.

Kromě povinného tonometru a glukometru z přístrojů využíváme EKG, POCT – CRP a INR, ABPM (24-hodinový monitoring krevního tlaku).

Personál

Lékaři

MUDr. Jan Bělobrádek

MUDr. Vladěna Teplá

MUDr. Květoslav Hájek

Sestry

Michaela Pumpová

Daniela Voborníková, DiS.

Administrativa

Ing. Markéta Maixnerová

Výuka a věda

Výuka zdravotnických pracovníků

V letech 2006 – 2008 se ordinace podílela na celoživotním vzdělávání zdravotních sester. Pravidelné semináře byly akreditovány Českou asociací sester. Zúčastnilo se jich postupně téměř 150 sester zejména z ordinací privátních lékařů z okolí.

Od roku 2008 se kontinuálně podílíme na předatestační přípravě lékařů v oboru všeobecné praktické lékařství. Ordinace postupně získala všechny formy akreditace k této činnosti. Provozně to znamená přítomnost školenců v ordinaci a jejich postupné zapracovávání do běžného provozu. Někteří školenci s námi spolupracují i po ukončení specializační přípravy.

Od roku 2008 do roku 2020 prošlo ordinací postupně 7 školenců, z nichž 4 úspěšně absolvovali atestační zkoušku a již provozují vlastní praxi, popřípadě se k tomu chystají. V roce 2019 zahájil přípravu zatím poslední školenec, MUDr. Květoslav Hájek.

V této souvislosti žádáme pacienty o shovívavost s určitými specifiky, které přítomnost školenců přináší. Jedná se občasnou přítomnost dvou lékařů v ordinaci, zapojování školenců zejména do preventivní péče, časovou i administrativní náročnost školící činnosti, která vyčerpává část kapacity běžné ordinace. Vzhledem k faktu, že za celé roky nedošlo k jediné stížnosti ze strany pacientů, jsme si jisti, že si pacienti význam této činnosti uvědomují a respektují ji. Benefitem je zvyšování počtu plnohodnotně vzdělaných lékařů v regionu i větší možnosti naší ordinace – jen díky školencům jsme schopni navyšovat počty preventivních prohlídek a ordinovat nyní již zcela běžně nad rámec oficiální pracovní doby.

Profesní životopis

MUDr. Jan Bělobrádek

Vzdělání

2017 – zahájení doktorského studia (Ph.D.) na Lékařské fakultě v Hradci Králové
2002 - atestace všeobecné lékařství prvního stupně
1998 – MUDr., Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, všeobecné lékařství

Relevantní praxe:

2016 – dosud Pracovní skupina venkovského lékařství SVL ČLS JEP – konzultant pro oblast analýzy dat a komunikace
2015 – 2018 konzultant specialista - Ústředí VZP ČR – Úsek zdravotní péče
2011 – 2014 člen celostátního výboru Sdružení praktických lékařů ČR
2008 – dosud Akreditované školící zařízení MZ ČR (ordinace v Červeném Kostelci)
2004 – 2020 Předseda SPL ČR okresu Náchod
2002 – dosud OSVČ – samostatná ordinace od 1.7.2002 (Červený Kostelec)
2002 – 2013 Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje (lékař externista – RLP a LSPP)
2000 – 2008 Oblastní nemocnice Náchod (lékař externista – interní a infekční oddělení)
2000 - 2002 Předatestační příprava v oboru VPL
1998 - 1999 Všeobecná nemocnice Náchod – Interní oddělení

Seznam nejvýznamnějších projektů:

2016 – Participace na vzniku Pracovní skupiny venkovského lékařství SVL ČLS JEP jako platformy pro vědecký výzkum prostorových vztahů v rámci oboru VPL (XXXV. výroční konference SVL ČLS JEP v Karlových Varech, založení PSVL, úvodní přednáška)
2016 – Prezentace analytických dat VZP ČR pro obor VPL v odborných periodikách bez IF (viz níže)
2013 – Analýza personální situace v oboru VPL v roce 2013 v jednotlivých krajích (interní dokument výboru SPL ČR). Materiál posloužil k zahájení jednání s Asociací krajů ČR a Svazem měst a obcí ČR (např. seminář Sociální komise SMO ČR 5. 2. 2014)

Výstupy a publikace

MUDr. Jan Bělobrádek

Učebnice:

 • Všeobecné praktické lékařství. (Seifert Bohumil, Býma Svatopluk et al.) Třetí, přepracované a rozšířené vydání. Praha : Galén, [2019]. 2019, s. 157-162. 978-80-7492-422-4, Venkovské lékařství (Halata David, Bělobrádek Jan, Javorská Kateřina) - kapitola 15

Časopisy:

 • Čapkova Velká pohádka doktorská tehdy a dnes – 2. část
  Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR. 2022, roč. 32, č. 6, s. 42-49. ISSN: 1212-6152.
  článek ke stažení
 • Čapkova Velká pohádka doktorská tehdy a dnes – 1. část
  Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR. 2022, roč. 32, č. 5, s. 43-51. ISSN: 1212-6152.
  článek ke stažení
 • Nižší náklady na péči u venkovských všeobecných praktických lékařů - známka efektivity nebo varování?
  (Bělobrádek Jan, Šídlo Luděk, Šafka Václav) Prakt. Lék. 2022; 102(4): 184-190
  článek ke stažení
 • Venkovský lékař – zapomenutý román Františka Skácelíka
  Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR. 2022, roč. 32, č. 2, s. 43-47. ISSN: 1212-6152
  článek ke stažení
 • Používání vybraných POCT metod všeobecnými praktickými lékaři v Česku
  (Bělobrádek Jan, Šídlo Luděk, Maláková Kateřina) Časopis lékařů českých. 2021. roč. 160, č. 5, s. 185–192.
  článek ke stažení
 • Všeobecní praktičtí lékaři v Česku: vývojové trendy a regionální rozdíly
  (Šídlo Luděk, Bělobrádek Jan, Maláková Kateřina) Geografie. 2021, roč. 126, s. 169–194.
  článek ke stažení
 • Urban or Rural GP? In the Czech Republic It Is not just Distances That Matter
  (Bělobrádek Jan, Šídlo Luděk, Javorská Kateřina, Halata David) Acta Medica (Hradec Králové). 2021. roč. 64, č. 1, s. 15–21.
  článek ke stažení
 • Venkovské praktické lékařství v České republice a v Evropě
  Acta medicinae. 2020, roč. 9, č. 15, s. 10-12. ISSN: 1805-398X
 • Lékař v pasti(kazuistika)
  Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR. 2020, roč. 30, č. 3, s. 23-28. ISSN: 1212-6152.
 • Region, věk a dostupnost zdravotních služeb: případ všeobecného praktického lékařství v Česku
  (Maláková Kateřina, Šídlo Luděk, Bělobrádek Jan) Demografie. 2020, roč. 62, č. 1, s. 14-26. ISSN: 0011-8265 (Print), ISSN 1805-2991 (Online)
  článek ke stažení
 • Stárnutí v Mariánských Lázních
  Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR. 2020, roč. 30, č. 1, s. 19-21. ISSN: 1212-6152.
 • Praktické lékařství na severovýchodním Slovensku - zpráva ze zahraniční stáže
  Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR. 2019, roč. 29, č. 4, s. 21-24. ISSN: 1212-6152
 • Kolegové, proč se neléčíte?
  Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR. 2019, roč. 29, č. 1, s. 49-51. ISSN: 1212-6152.
 • Názory občanů České republiky na vybrané aspekty činnosti všeobecných praktických lékařů 2017 (Bělobrádek Jan, Býma Svatopluk, Seifert Bohumil)
  Praktický lékař. 2018, roč. 98, č. 3, s. 109-115. ISSN: 0032-6739; 1805-4544 (elektronická verze)
  článek ke stažení
 • Vyléčená dříve, než onemocněla (kazuistika)
  Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR. 2017, roč. 27, č. 3, s. 14-17. ISSN: 1212-6152.
 • Venkovské lékařství - mýty a fakta v roce 2016
  Zdravotnické noviny (Ambit Media). 2017, roč. 66, č. 1, s. 5-7. ISSN: 0044-1996.
 • Rozdíly v chování praxí dle počtu pacientů a lokace
  Medical tribune (Praha). 2016, roč. 12, č. 22, B6-B7. ISSN: 1214-8911.
 • Výkony všeobecných praktických lékařů
  Medical tribune (Praha). 2016, roč. 12, č. 21, B4. ISSN: 1214-8911.
 • Právní formy praxí, financování praxí
  Medical tribune (Praha). 2016, roč. 12, č. 20, B5. ISSN: 1214-8911.
 • Zrušit LSPP a nahradit ji jiným systémem
  Tempus medicorum (Olomouc). 2014, roč. 23, č. 4, s. 12-13. ISSN: 1214-7524.
 • 24hodinová dostupnost lékařské péče
  Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR. 2014, roč. 24, č. 3, s. 3-8. ISSN: 1212-6152
 • Generační výměna praktických lékařů
  Informační servis (Svaz měst a obcí ČR) č. 1/2014, s. 9-11
 • Analýza personální situace v oboru všeobecné praktické lékařství
  Appel: Sdružení praktických lékařů, roč. 17, č. 4, s. 2–12
 • Korupce ve zdravotnictví
  Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR. 2012, roč. 22, č. 5, s. 24-28. ISSN: 1212-6152.
 • Transformace LSPP pro dospělé v Královéhradeckém kraji
  Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR. 2011, roč. 21, č. 4, s. 7-17. ISSN: 1212-6152.

Kongresy:

Postery:
 • Region, věk a dostupnost zdravotních služeb: připad všeobecného praktického lékařství v česku(Maláková Kateřina, Šídlo Luděk, Bělobrádek Jan)
  2019, 49. konference České demografické společnosti Demografie – město – venkov, Lednice. Poster ke stažení
 • Rural general practice in the Czech Republic(Halata David, Bělobrádek Jan, Javorská Kateřina, Kovář Jan, Kánská Petra, Mucha Cyril)
  2017, WONCA konference Praha. Poster ke stažení
Přednášky:
 • Využívání vybraných POCT metod všeobecnými praktickými lékaři v České republice
  Festival kazuistík 2022, Oravské interaktívne fórum, Nižná nad Oravou
 • Vývoj demografické struktury všeobecných praktických lékařů v Česku v letech 2010 – 2019
  Festival kazuistík 2022, Oravské interaktívne fórum, Nižná nad Oravou
 • Dimenze venkova ve všeobecném praktickém lékařství v Česku
  2021, Centrum Bavaria Bohemia, Schönsee, on-line symposium
 • Lékař v pasti (kazuistika)
  2020, 14. Kongres primární péče, Praha
 • Město vs. venkov: Nové poznatky z výzkumu v segmentu VPL (Bělobrádek Jan, Šídlo Luděk)
  2019, XIII. Jarní interaktivní konference SVL ČLS JEP, Praha
 • Venkovské lékařství – krize nebo vize (Bělobrádek Jan, Šídlo Luděk)
  2018, 12. Kongres primární péče, Praha
 • Venkovské lékařství: Koncept nebo realita?
  2017, XI. Jarní interaktivní konference SVL ČLS JEP, Praha
 • Vyléčená dříve, než onemocněla (kazuistika)
  2017, 11. Kongres primární péče, Praha
 • Venkovské lékařství: Koncept nebo realita?
  2016, XXXV. Výroční konference SVL ČLS JEP, Karlovy Vary
 • Lze měřit kvalitu práce praktických lékařů?
  2015, XXXIV. Výroční konference SVL ČLS JEP, Zlín
Beletrie:
 • Jaroslav Celba: Melodie, které zná každý
  autorizovaný životopis hudebního skladatele Jaroslava Celby
  Nakladatelství Lenicon [2014], ISBN 978-80-905895-0-6